Jääkaapit Göran & Gösta

Sytyttäminen:


  1. Avaa kaasuhanat talon alta ja keittiöstä.
    • Venttiilissä kaasupullon päällä talon alla.
    • Musta päähana jääkaapin vieressä (pysty-asento = auki).
    • Keskimmäinen / alin punainen jääkaapin vieressä (vaaka-asento = auki).
  2. Paina oikeanpuoleinen kaasun syöttönappi pohjaan. Paina samaan aikaan vasemmanpuoleista sytytysnappia tasaisin väliajoin, kunnes jääkaappi syttyy.
  3. Kaasujääkaapin syttyessä liekinilmaisimen viisari siirtyy vihreälle alueelle. Pidä tämän jälkeen kaasun syöttönappi pohjassa vielä noin 15 sekunnin ajan.
  4. Jääkaapin päällä pysymistä tulee seurata koko retken ajan.

Sammuttaminen:

Sulje keittiöstä kyseisen jääkaapin kaasuhana. Jääkkaappi sammuu, kun kaasun tuleminen estetään.