Öljykamiina

Valmistelu

 1. Puhdista kamiinan sisäpuoli noesta jos nokea on yli 3 mm kerros.
 2. Täytä kamiinan säiliö (läpinäkyvä muovikansi) kevyellä polttoöljyllä.

Sytytys

 1. Avaa öljyhana kamiinan päällä kääntämällä sitä muutama kierros vastapäivään (suuntaan auf).
 2. Käännä tehonsäätö asentoon 3.
 3. Palotilan pohjan kostuessa öljystä, pudota palava tulitikku pohjalle.
 4. Sulje kamiinan kansi, kun savua alkaa tulla sisälle.
 5. Tarkkaile kamiinan syttymistä puolen tunnin ajan.
  • Jos tuli sammuu, sulje öljyhana.
 6. Säädä tehoa pienemmälle tarpeen mukaan.
  • Kun ulkolämpötila on n. 0˚C sopiva teho on 3.
  • Käytä täyttä tehoa vain, kun Kämppä pitää saada lämpimäksi.

Sammutus

 1. Sulje öljyhana kamiinan päällä kääntämällä sitä myötäpäivään (suuntaan zu). Hana on kiinni, kun nuppi ei kierry enempää.
 2. Käännä tehonsäätö asentoon 0.
 3. Kamiina sammuu tämän jälkeen itsestään polttoöljyn loputtua.

Huom!

 • Jos öljyä on palotilan pohjalla yli 5 mm, ei kamiinaa saa sytyttää, vaan liika öljy on ensin poistettava mukilla ja räteillä. Öljy on vaarallista jätettä → Öljy ja rätit vajan “Vaarallinen jäte”–laatikkoon.
 • Palotilan kantta ei saa avata ennen kuin kamiina on jäähtynyt.